Йорич (fb2)

Стивън Бруст Переводчик: Валери Русинов
Драгейра: Влад Талтош (bg) [bg] - 12
Йорич [Iorich bg] 1170K, 179 с.
издано в 2011 г.
Добавлена: 16.02.2020

Аннотация

ЙОРИЧ
Домът Джерег, престъпният синдикат на Драгара, все още е по петите на Влад Талтош. В град Драгара е обявена голяма цена за главата му. Той е малък, слаб и животът му е мимолетен. Издирван е от най-безмилостните убийци на света.
Впечатления о книге:  

X